ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής γραμμής κολλαρίσματος ίνας άνθρακα
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα σχεδιαστεί πιλοτική γραμμή κολλαρίσματος (sizing) ίνας άνθρακα. Η γραμμή θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στάδια για την αφαίρεση του ήδη υπάρχοντος sizing από εμπορικές ίνες άνθρακα, το λουτρό από το οποίο θα διέρχεται η ίνα άνθρακα και φούρνο ξύρανσης, ενώ ο τανισμός τους θα ελέγχεται από ειδικούς ρυθμιστές τάνισης. Θα δοκιμαστούν διαλύματα sizing με νανοσωματίδια και θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση των ιδιοτήτων τους στις ίνες άνθρακα. Ο σχεδιασμός της γραμμής θα γίνει μέσω του λογισμικού solidworks, ενώ η λειτουργία της γραμμής θα είναι συνεχής. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Ιωάννης Παπαδόπουλος