ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μοντελοποίηση και προσομοίωση της παραγωγής φορμικού οξέος από διοξείδιο του άνθρακα
Οι ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν αυξηθεί δραματικά τον αιώνα που διανύουμε, με αποτέλεσμα η αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα να συνδέεται στενά με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως η κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική και βιομηχανική έρευνα στρέφεται γύρω από τη χρήση του CO2 ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εμπορεύσιμων καυσίμων όπως ή μεθανόλη ή το μεθάνιο και μη καύσιμες πρώτες ύλες όπως το φορμικό οξύ η ουρία κ.α.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση της υδρογόνωσης του CO2 σε μη καύσιμα προϊόντα και συγκεκριμένα σε φορμικό οξύ. Η προσομοίωση των διεργασιών θα γίνει σε περιβάλλον Aspen(R) και η τεχνολογίες θα αποτιμηθούν ως προς τις ενεργειακές τους καταναλώσεις καθώς και τα οικονομικά τους μεγέθη.  

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΡΑ