ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Βιοαποδόμηση πλαστικών περιβαλλοντικών ρύπων ενεργοποιημένων μέσω ηχοχημικών και φωτοκαταλυτικών τεχνικών (Bio-Degradation of environmental plastic pollutants activated through sonochemical and photocatalytic techniques)
Στο πλαίσιο αναζήτησης νέων αποτελεσματικών και φιλικών στο περιβάλλον μεθόδων, για την καταστροφή των περιβαλλοντικών ρύπων που συναντώνται κατά κύριο λόγο στους υδάτινους πόρους (micro plastics), μπορεί να ενταχθεί και η επικαιρότητα του προτεινόμενου θέματος.


Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η συνεργία των δύο μεθόδων στην βιοαποδόμηση υγρών πλαστικών περιβαλλοντικών ρύπων.
 
Τεχνικές: συσκευή υπερήχων, φωτοκατάλυση
 
 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χρήστος Αργυρούσης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σύνθετα Υλικά

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023