ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάπτυξη υβριδικού ημιαγώγιμου συστήματος πολλαπλών (ανόργανων-οργανικών) στρωμάτων μέσω  εγκλωβισμού μονομοριακής οργανικής ημιαγώγιμης ενώσεως σε σύστημα λεπτών υμενίων  CdSe.
Αρχικά συντίθεται μια οργανική ένωση η οποία ανήκει στην κατηγορία των μονομοριακών οργανικών ημιαγωγών και στη συνέχεια αυτή εντάσσεται εντός περιβλήματος λεπτών υμενίων CdSe με χρήση της τεχνικής της ηλεκτραπόθεσης.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Στυλιανός Χαμηλάκης

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Οργανική Χημεία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023