ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη της επίδρασης βιοαποικοδομήσιμων πολυεστέρων στο ρεύμα  μηχανικής ανακύκλωσης αρωματικών πολυεστέρων.
Θα μελετηθούν μίγματα βιοαποικοδομήσιμων (PLA) και αρωματικών πολυεστέρων (PET) που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας και συναντώνται στο ρεύμα των αστικών απορριμμάτων, με στόχο να αριστοποιηθεί η διαδικασία μηχανικής τους ανακύκλωσης. Θα παραχθούν μοντέλα μιγμάτων, σε διάφορες αναλογίες, με τεχνολογίες τήγματος (δικόχλιος εκβολέας). Στα μίγματα θα γίνει χαρακτηρισμός της ρεολογικής τους συμπεριφοράς, των θερμικών τους μεταπτώσεων, της χημικής και θερμικής τους σταθερότητας και των μηχανικών τους ιδιοτήτων. Επίσης, θα εξετασθεί ο μηχανισμός και η κινητική κρυστάλλωσης των φάσεων του μίγματος των πολυεστέρων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Πετρούλα Ταραντίλη

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Επεξεργασία Πολυμερών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2022-2023