ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάπτυξη σύνθετων επικαλύψεων Ni/μικρο-ZrO2 και Ni/νανο-ZrO2 με εφαρμογή παλμικού ρεύματος σταθερής και μεταβαλλόμενης φοράς.
Θα παρασκευασθούν σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μήτρας νικελίου με χρήση της τεχνικής της ηλεκτρολυτικής συναπόθεσης σε καθεστώς παλμικού ρεύματος σταθερής και μεταβαλλόμενης φοράς. Σωματίδια οξειδίου του ζιρκονίου (ZrO2) μικρο- και νανο- διαστάσεων θα χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτική φάση. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων των παλμικών ρευμάτων στη μικροδομή (μέγεθος κρυσταλλιτών και κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός), τη σύσταση και τις ιδιότητες (μικροσκληρότητα, τραχύτητα, αντοχή σε διάβρωση και  φθορά) των σύνθετων  επικαλύψεων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνα Κόλλια

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνική των Μεταλλικών Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023