ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Αποδόμηση υδάτινων οργανικών ρύπων με τεχνικές υπερήχων, φωτοκατάλυσης, αντίδρασης Fenton και συνδιασμών
Στο πλαίσιο αναζήτησης νέων αποτελεσματικών και φιλικών στο περιβάλλον μεθόδων, για την καταστροφή των περιβαλλοντικών ρύπων που συναντώνται κατά κύριο λόγο στους υδάτινους πόρους μπορεί να ενταχθεί και η επικαιρότητα του προτεινόμενου θέματος.
Με τον όρο «κατάλυση» εννοούμε τη διεργασία κατά την οποία ο ρυθμός μιας χημικής αντίδρασης επιταχύνεται με την ενεργοποίηση μιας ουσίας, του καταλύτη. Όταν η ουσία αυτή ενεργοποιείται με κατάλληλης ενέργειας φωτόνια, τότε η διεργασία λέγεται «φωτοκατάλυση». Η φωτοκατάλυση είναι η «πράσινη» αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 
Η ηχοχημεία είναι το πάντρεμα της κλασσικής χημείας με υπερήχους υψηλής ενέργειας. Η εφαρμογή υπερήχων παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στη διάσπαση και αποδόμηση οργανικών ρύπων.
Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η συνεργία των δύο μεθόδων στην αποδόμηση υδάτινων περιβαλλοντικών ρύπων από αζοχρώματα.
 
Τεχνικές: συσκευή υπερήχων, φωτοκατάλυση, αντίδραση Fenton
 
 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χρήστος Αργυρούσης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Σύνθετα Υλικά

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023