ΔιατμηματικάΜεταπτυχιακάΠρογράμματαΣπουδών

Τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του EMΠ.

Τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα οποία συμμετέχει η Σχολή Χημικών Μηχανικών είναι τα εξής :

Προγράμματα που συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών:

Διευθυντής: Κ. Χαριτίδης
Πληροφορίες: 210772 3196
Διευθυντής: Α. Μπουντουβής
Πληροφορίες: 210772 1128

Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Σχολή Χημικών Μηχανικών:

Κατευθύνσεις:
  • - Συστημάτων Κατασκευών και Παραγωγής
  • - Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής
Συντονίζουσα Σχολή: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Ε. Παπαδόπουλος
Πληροφορίες: 210772 2330
Συντονίζουσα Σχολή: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Η. Τατσιόπουλος
Πληροφορίες: 210772 3695
Συντονίζουσα Σχολή: Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής: Χ. Τζουγκράκη
Πληροφορίες: Αθήνα: Γραμματεία: 210 72 74 386, Κ. Πασχαλίδου: 210 72 74 483, Θεσσαλονίκη: 2310 99 76 83, 2310 99 78 15
Κατευθύνσεις: Συντονίζουσα Σχολή: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς
Διευθυντής: Σ. Σοφιανοπούλου
Πληροφορίες: Α. Γαλάνη: 210 414-2111, Ε. Καΐρη: 210 414-2095