ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ