ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ