ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΕ ΖΥΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ