ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΜΕΝΟΓΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
Μελέτη και βελτιστοποίηση διεργασιών ανάκτησης συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας από παραπροϊόντα αλίευσης και παραγωγής προϊόντων ιχθυηρών

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Π. ΤΑΟΥΚΗΣ, Μ. ΚΡΟΚΙΔΑ, Ν. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Περίληψη
Τα ιχθυηρά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διατροφής κι η παραγωγή της έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα παραπροϊόντα που δημιουργούνται κατά τη μεταποίησή τους κυμαίνονται σε ποσοστό 20-60% της αρχικής πρώτης ύλης, ενώ σημαντικές ποσότητες προϊόντων (ποσοστό 10%) απορρίπτονται κατά την αλίευση. Σε αυτές τις ύλες περιλαμβάνονται συστατικά υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως πρωτεΐνες, ένζυμα, ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία όπως το ιώδιο, ο φώσφορος και το σελήνιο. Σήμερα, τα υλικά αυτά δεν αξιοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, αν και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας ως συστατικά στα τρόφιμα, αλλά και σε φαρμακευτικές, βιοϊατρικές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Εκτός από τη μελέτη των ήδη υφιστάμενων διεργασιών, στόχος της έρευνας είναι κι η μελέτη της συνεργιστικής δράσης των παραπάνω τεχνικών με μη θερμικές μεθόδους επεξεργασίας όπως η υπερυψηλή πίεση και τα παλμικά ηλεκτρικά πεδία. Οι συγκεκριμένες διεργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη ανάκτηση και διατήρηση των χαρακτηριστικών των βιοδραστικών συστατικών.