ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών πολυμερισμού

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ, Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ, Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ

Περίληψη
Η διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην ανάπτυξη πράσινων, φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών πολυμερισμού και μεταπολυμερισμού, όπως είναι ο πολυμερισμός στερεάς κατάστασης και ο ενζυμικός πολυμερισμός, με έμφαση σε βιοδιασπώμενα πολυμερή προερχόμενα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Πιο συγκεκριμένα, ο ενζυμικός πολυμερισμός θα αποτελέσει ένα στάδιο προπολυμερισμού για την παραγωγή πολυμερών χαμηλού μοριακού βάρους, και θα ακολουθήσει μεταπολυμερισμός μάζας για την αναβάθμιση ιδιοτήτων. Η πειραματική μελέτη θα περιλαμβάνει συσχέτιση των σημαντικότερων παραμέτρων της διεργασίας, όπως ο τύπος πολυμερούς, ο τύπος ενζύμου, η θερμοκρασία και ο χρόνος αντίδρασης, με κρίσιμες φυσικοχημικές ιδιότητες των προϊόντων, όπως μοριακό βάρος, θερμικές μεταπτώσεις, αρχιτεκτονική μακρομορίων. Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή θα έχει θεμελιωθεί μια φιλική προς το περιβάλλον διεργασία παραγωγής πολυμερικών υλικών, ικανών να ανταποκριθούν σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις ως προς την καθαρότητα.