ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
Κατασκευή και αποτίμηση προηγμένων σύνθετων υλικών ενισχυμένων με δομές άνθρακα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες τροποποίησης του μέσου ενίσχυσης

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ, Λ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, Ν. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ

Περίληψη
Στην διδακτορική διατριβή θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων τροποποιήσεων του μέσου ενίσχυσης σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας. Τα μέσα ενίσχυσης θα έχουν ως βάση τον άνθρακα. Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα της δημιουργίας γραμμής συνεχόμενης τροποποίησης του μέσου ενίσχυσης (ίνα/ύφασμα άνθρακα). Η γραμμή θα περιλαμβάνει ηλεκτρολυτικό λουτρό στο οποίο θα πραγματοποιείται η τροποποίηση των ινών/υφασμάτων ποτενσιοστατικά. Πέραν της τροποποίησης των ινών/υφασμάτων άνθρακα θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο τροποποίησης της πολυμερικής μήτρας με νανοδομές τύπου πυρήνα κελύφους. Στην συνέχεια, όλα τα σύνθετα υλικά θα εκτιμηθούν ως προς τις μηχανικές τους αντοχές. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να κατασκευαστούν προηγμένα σύνθετα υλικά με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες με τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.