ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΕΜΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Σχεδιασμός και κατασκευή "έξυπνων"επιφανειών για τη διαχείριση υγρών

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ, Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Περίληψη
Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει το σχεδιασμό και κατασκευή "έξυπνων" μικρο- και νανο-δομημένων επιφανειών ελεγχόμενης διαβρεκτικότητας, καθώς και τη μοντελοποίηση φαινομένων διαβροχής σε τέτοιου είδους σύνθετες επιφάνειες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο σχεδιασμό και στη βελτιστοποίηση των διαβρεκτικών ιδιοτήτων τους. Ο σχεδιασμός τεχνητών μικρο- και νανο-δομημένων επιφανειών, με πρότυπο τις μορφολογίες που παρατηρούνται σε βιολογικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικός για τη μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων και την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών όπου τα τριχοειδή φαινόμενα κυριαρχούν (μικροαναλυτικές διατάξεις (Lab-on-Chip devices), διεργασίες επικάλυψης με υμένια (film coating), κελιά καυσίμου (fuel cells), αυτοκαθαριζόμενες και αντιβακτηριακές επιφάνειες), οι οποίες συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπου σταγόνες πρέπει να κινούνται ελεγχόμενα στο χώρο και στο χρόνο με αντιστρέψιμο τρόπο. Η ανάπτυξη ενός ρεαλιστικού υπολογιστικού μοντέλου, στο πεδίο της υπολογιστικής μικρο-ρευστομηχανικής, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και χαρακτηρισμό των επιφανειών που θα κατασκευαστούν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής.