ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Ενθυλάκωση βιοδραστικών ενώσεων σε φυσικά πολυμερή με εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων νανοεκγλεισμού με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε προϊόντα κοσμετολογίας και συμπληρώματα διατροφής

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Μ. ΚΡΟΚΙΔΑ, Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ, Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ

Περίληψη
Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι ο εγκλεισμός ενεργών συστατικών με αντιγηραντική, αντιοξειδωτική και λιποδιαλυτική δράση, όπως το δεοξυχολικό οξύ και η υδροξυτυροσόλη, σε βιοπολυμερείς μήτρες με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε προϊόντα κοσμετολογίας και συμπληρώματα διατροφής. Η ενθυλάκωση των συστατικών αυτών σε φυσικά πολυμερή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας: α. τις καινοτόμους ηλεκτροϋδροδυναμικές μεθόδους, όπως η ηλεκτροστατική ινοποίηση και ο ηλεκτροστατικός ψεκασμός, για τη δημιουργία νανοϊνών και νανοσφαιριδίων, αντίστοιχα και β. τη ξήρανση με ψεκασμό.

Η καινοτομία της διδακτορικής διατριβής έγκειται στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοδομών με αυξημένη σταθερότητα, παρατεταμένη διάρκεια ζωής, ελεγχόμενη αποδέσμευση τους μέσω των ηλεκτροϋδροδυναμικών μεθόδων και δημιουργία ενός πραγματικά καινοτόμου προϊόντος με μεγαλύτερη ποιότητα και διάρκεια δράσης.