ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Ενεργειακός Σχεδιασμός Υδροπονικών Θερμοκηπίων

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Ζ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ, Μ. ΚΡΟΚΙΔΑ, Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ

Περίληψη
Ο προσδιορισμός των θερμικών και ψυκτικών φορτίων υδροπονικού θερμοκηπίου συναρτήσει του τόπου, του είδους της καλλιέργειας, και των χαρακτηριστικών της κατασκευής. Επιλογή, διαστασιολόγηση και αριστοποίηση λειτουργίας του απαιτούμενου εξοπλισμού.