ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Ανάκτηση βιοδραστικών ουσιών από φύκη με χρήση πράσινων τεχνολογιών

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ, Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, η ανάκτηση βιοδραστικών και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες, συγκρίσιμες με τις ήδη εφαρμοζόμενες αποτελέι βασικό αντικείμενο έρευνας. Μια σημαντική πηγή με περιορισμένη εκμετάλευση αλλά μεγάλες προοπτικές στη βιομηχανία, λόγω των ιδιαίτερα βιοδραστικών εκχυλισμάτων της (καροτενοειδή, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, πολυσακχαρίτες), αποτελεί η βιομάζα από τη συστηματική-ελεγχόμενη καλλιέργεια φυκών. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιδιώκεται η διερεύνηση μεμονομένων ή συνδυαστικών τεχνικών εκχύλισης φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από φύκη. Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της εκχύλισης με χρήση υπερκρίσιμου CO2 με ή άνευ προσθήκης συνδιαλύτη και θα πραγματοποιηθεί σύγκριση με κλασικές (υδροαπόσταξη, εκχύλιση με υγρό οργανικό διαλύτη) και εναλλακτικές τεχνικές (εκχύλιση υποβοηθούμενη από μικροκύματα και υπερήχους, με χρήση ιοντικών υγρών και βαθέως ευτηκτικών διαλυτών), με κριτήριο την απόδοσή τους σε συνδυασμό με τη σύσταση και τη βιοδραστικότητα των εξαγώμενων προϊόντων.