ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΑΚΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ