ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΟΥΛΙΤΟΥΔΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ Ή ΒΡΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ