ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΚΟΛΑΚΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΙΚΡΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ