ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΜΗΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ