ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ