ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ