ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΟΝΔΡΕ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ