ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΕ ΖΥΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ