ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ