ΜΑΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ