ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΓΚΟΝΙΚΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ