ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΖΥΜΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ