ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ)