ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ