ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΛΥΡΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ