ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ