ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΤΙΚΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ