ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ