ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗ-ΠΑΛΙΜΕΡΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Fe++ ΚΑΙ SO42- ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΑΣΠΗΣ