ΔΑΦΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
MOLECULAR EVOLUTION OF POTENTIALLY THERAPEUTIC COMPOUNDS AGAINST PROTEIN MISFOLDING DISEASES