ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟ ΒΙΟΜΑΖΑ