ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΥΔΕΛΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΧΑΡΗ ΦΥΤΑ