ΣΟΦΙΑ ΓΑΝΙΑΡΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ