ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ: ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ