ΒΛΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΕΚΓΙΒΩΤΙΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΔΙΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ