ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ