ΔΑΝΑΗ ΑΛΑΜΑΝΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ