ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΠΕΡΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ