ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΕΡΩΤΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΚΟΝΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO