ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΩΝΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΩΡΟΛΙΘΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ