ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ