ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΦΛΩΡΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ